top of page
The Contract

Algemene voorwaarden

Anchor 1

Inleiding

De huiseigenaar, Château La Carrière, La Carrière, Saint Cyprien, Dordogne, 24220, Frankrijk, wordt ook wel "wij" en "ons" genoemd. De vakantieganger is de persoon die het boekingsformulier ondertekent of, in het geval van een online boeking, de persoon die de online betaling uitvoert. Deze persoon is ervoor verantwoordelijk dat alle leden van de vakantiegroep deze algemene voorwaarden accepteren en naleven. De vakantieganger wordt ook wel "u" genoemd. Bij het boeken gaat de vakantieganger een juridisch bindend contract aan tussen hem/haarzelf en de verhuurder.

 

Boekingen/betalingsbeleid

Een niet-restitueerbare aanbetaling van 40% is verschuldigd binnen 1 dag nadat de voorlopige boeking is gemaakt. De boeking wordt voorlopig gemaakt totdat de aanbetaling volledig is betaald en de fondsen zijn verrekend via het banksysteem (indien van toepassing). De boeking wordt dan bevestigd. Totdat de boeking is bevestigd, kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. Het saldo van de huursom dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de vakantie te worden betaald. Als de aanbetaling of het saldo niet op de vervaldatums volledig is betaald, wordt de vakantie door de vakantieganger geannuleerd. Zorg ervoor dat u de vervaldatums van deze betalingen noteert, aangezien er niet routinematig wordt herinnerd. Boekingen die minder dan 12 weken voor de aankomstdatum zijn gemaakt, moeten op het moment van boeken volledig worden betaald.

Borgsom

Tijdens uw verblijf wordt er een pre-autorisatie van €1.500 op uw creditcard uitgevoerd als borg.

 

Annulering door de vakantieganger

Elke annulering door u (om welke reden dan ook) dient schriftelijk te gebeuren. De ingangsdatum van opzegging is de datum waarop wij de schriftelijke kennisgeving ontvangen. Annuleringen per e-mail zijn alleen geldig als de e-mail inderdaad door ons is ontvangen en bevestigd. Annulering van de boeking door de vakantieganger dient te geschieden per e-mail naar info@chateaulacarriere.com. In geval van annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Als u meer dan 12 weken voor uw aankomstdatum annuleert of als u afziet van de laatste betaling tijdens de 12 weken voor uw aankomstdatum, verliest u alleen uw aanbetaling. Als u 12 weken of minder voor uw aankomstdatum annuleert, verliest u alle gedane betalingen. Als u echter annuleert vanwege uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte, zullen we proberen om een ​​vervanging te krijgen na betaling van het volledige bedrag. Als we hierin slagen, zullen we uw saldo terugbetalen, verminderd met eventuele kosten voor het vinden van de vervanging en transactiekosten. We raden u ten zeerste aan om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Uitstel door de vakantieganger
Boekingen kunnen door de vakantieganger niet worden uitgesteld. In uitzonderlijke omstandigheden en uitsluitend ter beoordeling van de eigenaar, kunnen vakanties echter naar een latere datum worden verplaatst. Dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Mededeling van uitstel van vakantie dient plaats te vinden en wordt op dezelfde manier erkend als annulering (zie hierboven). Bij uitstel naar een latere datum waarvan de huurprijs hoger is dan de oorspronkelijke boeking, is de vakantieganger het verschil tussen de nieuwe en de oude huurprijs, inclusief de niet-restitueerbare borg verschuldigd. Een vakantie uitstellen kan maar één keer. Daarna wordt het beschouwd als een annulering. Houd er rekening mee dat in geval van uitstel, de vakantieganger akkoord moet gaan met de huidige Algemene Voorwaarden, die in de tussentijd mogelijk zijn bijgewerkt.

Annulering door de verhuurder

De eigenaar van de accommodatie zal proberen ervoor te zorgen dat de vermelde woning beschikbaar is voor de overeengekomen data. In het onwaarschijnlijke geval dat de woning niet beschikbaar komt en de verhuurder de boeking moet annuleren, zal de verhuurder zich inspannen om voor de vakantieganger een geschikte alternatieve accommodatie te vinden. Als er geen geschikte alternatieve accommodatie kan worden gevonden, heeft de vakantieganger recht op een volledige terugbetaling. De eigenaar van het onroerend goed is alleen aansprakelijk voor het teruggeven van de ontvangen gelden. Er wordt geen vergoeding of gevolgschade betaald.

 

Diversen

Hoewel er alles aan wordt gedaan om een ​​waarheidsgetrouwe en nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed te geven, worden er na verloop van tijd wijzigingen aangebracht en veranderen sommige dingen. De vakantieganger accepteert dat er geen restitutie mogelijk is voor dergelijke verschillen. De eigenaar van de accommodatie behoudt zich het recht voor om de accommodatie binnen een redelijke termijn te betreden in geval van nood of herstelwerkzaamheden. De verhuurder heeft het recht om de vakantieganger te vragen de woning te verlaten zonder enige restitutie indien, naar de mening van de verhuurder, het gedrag van de vakantieganger en/of zijn/haar groep onaanvaardbaar is. De huiseigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die naar de mening van de huiseigenaar niet geschikt of in staat is om de eigendom over te nemen. De huiseigenaar behoudt zich het recht voor om de vakantieganger en zijn groep te vragen de woning te verlaten, zonder restitutie, mocht het gedrag van de vakantieganger en/of zijn groep door de huiseigenaar als onredelijk worden beschouwd.

 

Aantal gasten

Het maximale aantal personen dat in de accommodatie kan verblijven is 16. Dit betekent maximaal 16 volwassenen, maximaal 8 kinderen (jonger dan 18 jaar) en maximaal 2 baby's en peuters (3 jaar en jonger). Voorafgaand aan uw verblijf zullen wij u vragen om een lijst met namen van degenen die van plan zijn om op het Château te verblijven. Alleen de mensen die op deze lijst staan, hebben het recht om in de accommodatie te verblijven en gebruik te maken van de faciliteiten. Het is niet toegestaan om halverwege uw verblijf nieuwe mensen uit te nodigen, ook niet als het totaal aantal mensen dat op het Château verblijft niet meer dan 16 is. Het is evenmin toegestaan om mensen voor een dag uit te nodigen om gebruik te maken van de faciliteiten van het Château. Indien blijkt dat meer of andere personen dan overeengekomen in de accommodatie verblijven of gebruik maken van de faciliteiten, wordt dit als contractbreuk beschouwd en wordt de vakantieganger en zijn/haar groep verzocht om onmiddellijk te vertrekken zonder enige restitutie. Onderverhuur of toewijzing van het gehuurde is verboden.

Roken

Het is verboden te roken binnen Château La Carrière. Als blijkt dat u of een lid van uw groep binnen rookt of heeft gerookt, wordt dit beschouwd als een contractbreuk en wordt u en uw groep gevraagd om onmiddellijk te vertrekken zonder enige restitutie.

Kaarsen

Kaarsen die in het huis worden geplaatst, zijn alleen voor decoratieve doeleinden en mogen niet buiten worden gebruikt of verplaatst.

Open haard

Na gebruik van de open haard worden u en uw groep verzocht de as in de metalen bak in de berging te doen.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan. Als blijkt dat u of een lid van uw groep een huisdier heeft meegebracht, wordt dit beschouwd als contractbreuk en wordt u en uw groep gevraagd om onmiddellijk te vertrekken zonder enige restitutie.

Feesten en vieringen

Voor het organiseren van feesten of partijen op het terrein van Château La Carrière is de vakantieganger verplicht toestemming te vragen aan de verhuurder (inclusief het huren van entertainment door derden). Het is de vakantieganger verboden om mensen uit te nodigen voor dergelijke feesten of vieringen die geen gasten zijn die op het Château slapen (en niet op de oorspronkelijke reservering stonden).

Aankomst- en vertrektijd

We zullen er alles aan doen om de accommodatie op de dag van aankomst vanaf 17.00 uur beschikbaar te hebben. De woning moet op de dag van vertrek om 10.00 uur verlaten zijn. Het zwembad, het poolhouse en het meerhuis mogen op de dag van vertrek na 8.00 uur niet meer worden gebruikt. De slaapkamers moeten om 9.00 uur verlaten zijn, zodat ons schoonmaakpersoneel aan het werk kan. Bij laat vertrek wordt een toeslag in rekening gebracht. Informatie over de sleutels en hoe u deze kunt ophalen, wordt verstrekt zodra de volledige betaling is ontvangen.

 

Aansprakelijkheid

De verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke bezittingen van de vakantieganger of de groep van de vakantieganger. Voertuigen en bezittingen blijven volledig op risico van de vakantieganger. Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan ​​en mogen niet met de golfwagen rijden of apparatuur bedienen. Rondlopen en spelen in de buurt van het meer, maar ook zwemmen of spelen in de buurt van het zwembad (dat is uitgerust met twee alarmen) is de verantwoordelijkheid van de persoon of zijn of haar ouders of begeleiders. Château La Carrière en iedereen die naast ons werkt, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies van welke aard dan ook, op welke manier dan ook veroorzaakt (door nalatigheid of niet) die u of uw groep heeft geleden voor, tijdens of na uw verblijf.

Schoonmaak

We gaan ervan uit dat de vakantieganger en zijn/haar groep de accommodatie goed zullen behandelen als hun eigen huis en dat het aan het einde van de vakantie in een schone en nette staat wordt achtergelaten. Bij vertrek dient al het afval, inclusief recycling, in de daarvoor bestemde kliko's in de berging te worden gedeponeerd; glas dient in de daarvoor bestemde bakken in de berging te worden geplaatst; servies, bestek en glaswerk moeten worden schoongemaakt en opgeborgen of in de vaatwasser worden geplaatst; ijskasten en voedselopslagruimtes moeten worden geleegd; de barbecue dient goed schoongemaakt te worden; alle kamers, terrassen en de tuin, inclusief het zwembad, dienen netjes achtergelaten te worden; gebruikte handdoeken moeten in de baden worden achtergelaten, gymhanddoeken moeten in de gymdouche worden achtergelaten en badhanddoeken moeten worden teruggebracht naar het Pool House; meubilair (binnen & buiten) dat is verplaatst, moet weer in de oorspronkelijke positie worden teruggezet; as in de kachel of schoorsteen moet worden verwijderd en in de metalen bak in de opslagruimte worden gedaan; en alle spellen en speelgoed moeten worden teruggezet zoals ze zijn gevonden. Mocht de accommodatie in onevenredig vuile of slordige staat worden achtergelaten, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om (een deel van) de borg, die onder normale omstandigheden €500 bedraagt, in te houden.

 

Schade

De vakantieganger dient er alles aan te doen om de woning, inventaris en alle inboedel in dezelfde staat van onderhoud en staat te houden als aan het begin van de vakantie. Elke accidentele schade of breuk moet voor vertrek worden gemeld aan de eigenaar van de accommodatie (of diens vertegenwoordiger). De eigenaar van het onroerend goed behoudt zich het recht voor om de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden om de kosten te dekken. Wel dient opgemerkt te worden dat kleine breuken en redelijke slijtage (naar de mening van de verhuurder) niet in rekening worden gebracht.

Verloren eigendom

Items die na vertrek zijn achtergelaten, retourneren we graag. Er wordt echter een minimumtarief van €10,- in rekening gebracht voor verzending en verpakking.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Dit heeft geen invloed op reeds gemaakte boekingen.

Klachten

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw verblijf bij ons om de juiste redenen onvergetelijk is. We erkennen echter dat er af en toe dingen mis gaan. In deze omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de vakantieganger om een ​​dergelijk probleem onmiddellijk aan de huiseigenaar (of diens vertegenwoordiger) kenbaar te maken, zodat de huiseigenaar de gelegenheid krijgt om de situatie te corrigeren. Tenzij deze procedure wordt gevolgd, zal geen enkele volgende claim in behandeling worden genomen. De huiseigenaar zal er alles aan doen om geconstateerde problemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op te lossen.

 

Verzekering

Een persoonlijke reisverzekering is niet inbegrepen in de boekingskosten voor vakanties. We raden onze gasten ten zeerste aan ervoor te zorgen dat hun groep voldoende verzekerd is door middel van een reisverzekering en dekking voor de duur van hun verblijf bij ons op Château La Carrière.

bottom of page